BRUSSEL - Trots als hij is dat de Europese Unie de eerste in de wereld is met een wettelijk verbod op 'spam', ongewenste e-mails, sms'jes en faxen, maakt eurocommissaris Liikanen zich toch zorgen over de praktijk. Het komt aan op de handhaving van de afspraken. De Europese Commissie maakt zich daar sterk voor, verzekerde Liikanen dinsdag.

Eind oktober moet het verbod op 'spam' overal in de Unie een feit zijn. E-mails met een commerciële boodschap zijn daarna alleen toegestaan zijn, als de gebruiker daarmee expliciet heeft ingestemd.

Spam, of junkmail, groeit als kool. Eenderde tot bijna de helft van de e-mails in de Unie is junkmail. In april 2001 was dat nog 7 procent. Bij de Europese Commissie gaat het om 30 procent van de inkomende elektronische post. Het kan nog veel erger. "In Japan is het al tweederde", aldus Liikanen.

In tegenstelling tot gewone reclame waar de adverteerder de kosten draagt, zijn die nu voor de consument (telefoontikken). Daar bovenop komt het productiviteitsverlies doordat bedrijven en particulieren steeds meer tijd kwijt zijn aan het legen van hun e-mailbak. De kosten voor het bedrijfsleven in de Unie over 2002 worden geschat op 2,5 miljard euro.

Erger nog vindt Liikanen het gevaar dat de consument spam zo zat wordt dat hij het vertrouwen verliest in internet en dat de rug toekeert.

Het komt er echter op aan dat de lidstaten de wetgeving toepassen en overtreders achter hun broek zitten. Liikanen erkende dat dat niet gemakkelijk is. Internetaanbieders spelen daarnaast een cruciale rol om maatregelen te treffen via filters of gedragscodes, terwijl de gebruiker zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en niet zomaar persoonsgegevens doorgeven. De commissie zet dit najaar een werkgroep op om te kijken of deze aanpak ook echt werkt.

Een groot probleem is veel spam van buiten de EU komt. Volgens Liikanen is volgens een grove raming 85 procent van de e-mails Engelstalig. Internationale samenwerking is daarmee een must. De Verenigde Staten werken aan wetgeving die dreigde haaks te staan op de Europese, maar volgens de Finse commissaris gaat het de goede kant op. Liikanen heeft het initiatief genomen tot overleg begin binnen de OESO, waarin industrielanden samenwerken.