AMSTERDAM - De jacht op massavernietigingswapens verloopt niet zo goed in Irak, maar ookniet op Google. Als je op de internet-zoekmachine 'weapons of mass destruction'intypt en klikt op I'm feeling lucky' (Ik doe een gok) krijg je een authentiekaandoende boodschap dat je zoektocht vergeefs is. Deze massavernietigingswapenskunnen niet worden getoond, luidt de in het Engels gestelde tekst. Het land kanmet technologische problemen kampen of u dient wellicht uwwapeninspectiemandaat bij te stellen.

Er is geen hacker aan de gang geweest, het is gewoon een grap van Antony Coxuit het Engelse Birmingham. Hij maakte de site in februari en deze vond al snelaftrek bij vrienden en vrienden van vrienden. De frequentie waarmee eenbepaalde site wordt bekeken is voor Google een belangrijke factor bij hetbesluit zo'n site in zijn index op te nemen. De pagina die het vaakst wordtaangeklikt komt terecht onder het knopje 'Ik doe een gok'. Wie de normalezoekfunctie aanklikt, krijgt op weapons of mass destruction 1,4 miljoenverwijzingen en de meeste daarvan zijn bloedserieus.

Cox, die als onderzoeker van veiligheid van medicijnen in het dagelijks levenook serieus gebruik maakt van het internet, zegt dat hij er geen idee van haddat zijn grap zo zou aanslaan. Nadat hij de site in februari naar eendiscussiegroep had gestuurd baande deze zich in de maanden daarna vanzelf eenweg naar de top. De piek werd bereikt in de week van 4 juli en is nog nietvoorbij.

In tegenstelling tot wat de meeste bezoekers van de site aannemen was Cox niettegen de oorlog in Irak. En het oude Europa wordt door hem niet gespaard. Als ueen oud Europees land bent en probeert uw belangen te beschermen, zorg dan datuw opties zo lang mogelijk wijd open blijven, luidt een van de aanwijzingen opde site. Klik op 'extra', vervolgens op Volkenbond. Ga via 'geavanceerd' naarsectie `hoofd in het zand' en controleer 'instellingen' voor uw export naarIrak.