DE BILT - Een zestigtal simulaties moet deze zomer inzicht bieden in extreme weersomstandigheden en de ontwikkelingen in het klimaat. Het Centrum voor Klimaatonderzoek (CKO) maakt hiervoor gebruik van een geavanceerd klimaatmodel uit de Verenigde Staten.

De gegevens worden berekend door TERAS, de supercomputer van rekencentrum SARA in Amsterdam. De TERAS is met zijn 1024 processoren een van de grootste computers in Europa. In het CKO werken KNMI, RIVM en het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) samen.

Het centrum vraagt zich af of de extreme hitte in Zuid-Europa een gril van de natuur is of een teken van het veranderend klimaat. "We willen weten wat de kansen zijn op extreme temperaturen, neerslag of wind", zegt projectleider F. Selten. In de loop van het najaar worden de eerste resultaten bekend. De voortgang van het onderzoek is te volgen op internet volgen op de site van het Dutch Challenge Project.