AMSTERDAM - Playstation, onderdeel van Sony, introduceert Network Gaming in september op deNederlandse markt. Network Gaming maakt het mogelijk om videogames te spelentegen andere personen over de hele wereld.

Sony wil Net Gaming laagdrempelig houden. Het systeem is dan ook heel simpel ener zijn slechts drie dingen nodig: een breedband internetverbinding, eenNetwork Adapter en een Network Game. De breedbandverbinding in Nederland wordtgeleverd door Planet Internet (eigendom van KPN) en de Network Adapter kanworden aangeschaft voor 35 euro.

Deze Adapter, waarvan Playstation hoopt ervoor maart 2004 in de Benelux 15.000 van te hebben verkocht, wordt aangeslotenop de Playstation 2.

Ten slotte moeten er games worden aangeschaft. Momenteelis alleen 'Socom: US Navy Seals' verkrijgbaar, maar het assortiment wordt ditnajaar fors uitgebreid, onder meer met 'Amplitude' en 'Everybody's Golf'. Ookandere publishers krijgen de vrijheid om games voor Network Gaming teontwikkelen.

Playstation denkt het kopieren van de spelletjes tegen te gaan methet Dynamic Network Authentication System (DNAS), dat de combinatie tussen dehardware chipsets, memory cards, network adapters en games controleert enbeveiligt.