DEN HAAG - Internetaanbieders gaan actiever proberen kinderporno te blokkeren. Ze zullen dat doen op basis van een zwarte lijst van te weren websites, die door een onafhankelijke stichting wordt opgesteld en bijgehouden.

De providers en de stichting nemen daarmee samen het werk over dat de overheid nu nog via het Korps landelijke politiediensten (KLPD) doet. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft dat maandag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, die er al tijden op aandringt dat alle providers kinderpornosites blokkeren.

Uit onderzoek in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeksbureau (WODC) van zijn ministerie blijkt dat het KLPD helemaal niet bevoegd is om websites met kinderpornografisch materiaal te laten blokkeren.

Beleid

De overeenkomst die het KLPD daarover met UPC, Scarlet en Kliksafe had gesloten, is volgens de onderzoekers niet rechtsgeldig. De minister past het beleid daarom aan.

"Het tegenhouden van internetverkeer door de overheid kan een ongeoorloofde inbreuk vormen op het grondrecht vrijheid van meningsuiting en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer", menen de onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De vereiste wettelijke basis daarvoor ontbreekt nu.

Filteren

De onderzoekers stellen ook dat de politie er van uitgaat dat het filteren en blokkeren van kinderporno effectief is, terwijl dat in geen enkel Europees land is aangetoond. Het kan de gemiddelde internetter moeilijker maken om aan kinderporno te komen.

Voor pedofielen die onderling materiaal uitwisselen, is het blokkeren echter minder effectief. Ze bezoeken geen websites om hun afbeeldingen te verkrijgen, maar gebruiken ingewikkelder technieken via bijvoorbeeld nieuwsgroepen.

Opsporing

Het is volgens het onderzoek effectiever als internetaanbieders zelf kinderporno weren dan dat het gebeurt op aanwijzing van de overheid. Politie en justitie kunnen zich dan helemaal richten op de opsporing en vervolging van producenten en verspreiders.

De onderzoekers pleiten ervoor computers van particulieren te voorzien van kinderpornofilters. In landen als Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn zulke filters al in gebruik.