DEN HAAG - Een arts die een elektronisch patiëntendossier wil inkijken, moet daarvoor altijd toestemming aan de patiënt vragen. Alleen in noodsituaties mag een arts dit achterwege laten.

Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer. Eind volgend jaar moeten alle ziekenhuizen, huisartsen en apothekers bij het digitale patiëntendossier zijn aangesloten.

Hierdoor kunnen medische gegevens gemakkelijker worden gedeeld tussen verschillende zorgverleners.

Na kritiek van de Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens scherpte Klink de voorwaarden voor gebruik van de patiëntendossiers nog aan. Zo mag een arts alleen in dossiers kijken van patiënten die hij onder behandeling heeft.

Informatie

Ook mag niet alle informatie uit een medisch dossier worden uitgewisseld: alleen gegevens die noodzakelijk zijn om een arts zijn werk goed te kunnen laten doen, komen in het elektronisch patientendossier. Verder krijgt niet iedere zorgverlener toegang tot het hele dossier.

Patiënten mogen hun elektronische dossier inzien. Bovendien kunnen ze ook navragen welke artsen informatie aan het dossier hebben toegevoegd. Patiënten krijgen ook de mogelijkheid bepaalde zorgverleners toegang tot hun gegevens te weigeren.

Invoering

In november krijgen alle huishoudens een brief over de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Ze krijgen dan zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de uitwisseling van gegevens.

Wanneer hun huisarts of apotheker zich gaat aansluiten bij het landelijke systeem, kan de patiënt nogmaals aangeven of hij wil deelnemen aan het dossier.

Aangesloten

Klink meldt in zijn brief ernaar te streven dat eind volgend jaar vrijwel alle betrokken zorgverleners aangesloten zijn. Niet alle ICT-leveranciers stonden meteen te springen om hun systemen te gaan aanpassen, maar Klink verwacht dat dit volgend jaar wel goed komt.