AMSTERDAM - Wikipedia telt een "verontrustend aantal voorbehouden" ten aanzien van de juistheid van zijn informatie, althans voor juridische doeleinden.

Dat constateert een gerechtshof in de Verenigde Staten, dat daarom in hoger beroep een eerder vonnis in een asielzaak heeft teruggedraaid, aldus Wired.

De zaak draait om een Ethiopische asielzoekster, die op een vals paspoort naar de VS was gereisd. Ze vreest bij terugkeer in haar vaderland te worden gemarteld, en verzet zich daarom tegen haar uitzetting.

Laissez-passer

Volgens het Department of Home Security (DHS) moet zij echter worden teruggestuurd, omdat ze bij aankomst in de VS alleen beschikte over een Ethiopisch 'laissez-passer', een tijdelijk reisdocument.

Dat is volgens het DHS onvoldoende als legitimatiebewijs, een oordeel dat het blijkens rechtbankdocumenten deels heeft gebaseerd op een artikel in de vrije online encyclopedie.

Geen garantie

Artikelen in Wikipedia kunnen door alle gebruikers van de site worden bewerkt, uitgebreid of aangepast. De bedoeling is weliswaar dat onjuiste informatie zo snel wordt opgemerkt en gecorrigeerd, maar er is geen garantie dat artikelen volledig kloppen.

Het Hof heeft een beroepscommissie voor asielzaken daarom opgedragen de zaak opnieuw te bekijken.