AMSTERDAM - Nederlanders kunnen informatie over de kwaliteit van verpleging, verzorging en thuiszorg in twaalfhonderd instellingen bekijken op de website kiesbeter.nl.

Zo kan iedereen zien hoe instellingen presteren. Dinsdag lanceerde staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) de kwaliteitsgegevens van 62 procent van alle Nederlandse locaties.

Op de site kunnen bezoekers de verschillende locaties met elkaar vergelijken. Er worden meerdere criteria gebruikt die de kwaliteit bepalen, zoals doorligwonden, ondervoeding en het aantal valincidenten.

Ervaringen

De gegevens over de kwaliteit in de instellingen zijn gebaseerd op ervaringen van cliënten en gegevens uit het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.

Alle koepelorganisaties uit de verpleging, de verzorging en de thuiszorg hebben meegewerkt om de gegevens te verzamelen.

Website

De website kiesbeter.nl werd in 2005 in het leven geroepen door de toenmalige minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD).

Vanaf toen konden Nederlanders op de site verpleeg- en verzorgingstehuizen vergelijken, maar nu zijn hieraan 'objectieve' kwaliteitsgegevens toegevoegd.

Kwaliteit

Kiesbeter.nl biedt informatie over de kwaliteit van verzekeringen, medicijnen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit moet mensen helpen bij de keuze voor de soort zorg die zij willen.