AMSTERDAM - De Europese Commissie (EC) gaat onderzoeken of overheden van diverse lidstaten door subsidie aan omroepen oneerlijke concurrentie tegenover krantenuitgevers in de hand werken. Dit gebeurt na klachten uit diverse landen.

Ook de Groep Nederlandse Dagbladpers (NDP) en vier tijdschriftuitgevers in Nederland klaagden hierover. De klacht van de NDP, begin vorige maand ingediend, is gericht tegen de miljoenensteun die de Publieke Omroep krijgt voor haar internetactiviteiten. Krantenconcerns hebben daarentegen moeten bezuinigen op hun internetactiviteiten.

De omroepen kunnen volgens het Nederlands Uitgeversverbond, waaronder de NDP resorteert, in de jaren 2002-2006 zo'n 148 miljoen euro investeren in internet en nieuwe media. Per jaar mag 20 miljoen euro worden uitgegeven aan de portal Omroep.nl. "De private sector moet dat allemaal zelf betalen," zegt een woordvoerder van de NDP.

Eerder dienden omroepbedrijven als RTL/HMG en Yorin bij de commissie klachten in over overheidssteun aan de publieke omroep. De commissie bekijkt nog of dit moet leiden tot een formele procedure tegen de Nederlandse staat.