DEN HAAG - De Consumentenbond neemt het kabelbedrijf UPC weer onder vuur. Op zijn internetpagina stelde de bond, die al jaren ageert tegen de "slechte dienstverlening van UPC", donderdag dat de service nog veel te wensen overlaat. Volgens UPC is de actie van de belangenbehartiger echter volkomen misplaatst. "We zijn op de goede weg", meende een woordvoerder.

De Consumentenbond baseert zich op de uitkomsten van een enquête op de eigen website, die achthonderd mensen hebben ingevuld. Aanleiding voor de rondvraag zijn de kwaliteitsdoelen die UPC zichzelf heeft gesteld en die eind 2003 moeten zijn gerealiseerd.

Zo wil UPC dat 80 procent van de telefoontjes van klanten binnen dertig seconden wordt opgenomen. Daarnaast dient 90 procent van alle e-mails binnen 48 uur te zijn beantwoord en moet op 75 procent van alle brieven binnen vijf werkdagen zijn gereageerd.

Op basis van de enquête stelde de Consumentenbond donderdag echter dat 90 procent van de bellers niet binnen 30 seconden iemand van UPC aan de lijn kreeg. Ook ontving 90 procent van de briefschrijvers geen antwoord binnen vijf werkdagen. Van de mailers kreeg 81 procent geen tijdige reactie.

De Consumentenbond verzamelde enkele maanden geleden al 450 klachten van UPC-klanten. Volgens beide partijen zijn die klachten opgelost. "We gaan nu weer hetzelfde doen", kondigde de Consumentenbond aan.

UPC stelde donderdag echter op de goede weg te zijn. Volgens een woordvoerder zijn de doelen van de reactietermijnen voor brieven en e-mails al gehaald. "Van de brieven wordt 75 procent op tijd beantwoord. Bij de e-mails zitten we zelfs op 96 procent", vertelde de zegsman. "Bij het beantwoorden van de telefoontjes zien we een stijgende lijn. In mei was het nog 60 procent, nu ruim procent. Dat moet dus 80 procent worden."

De reden waarom de Consumentenbond UPC zo op de huid zit, is de tariefsverhoging die UPC op 1 juli doorvoerde. "UPC rechtvaardigt die verhoging met de kwaliteitsverbetering, waaraan het bedrijf nog zegt te werken. Waarom verhoogt UPC de tarieven dan niet op 1 januari 2004?"

Volgens UPC is het niet verhogen van de tarieven "niet langer geoorloofd, omdat we al tijden onder de kostprijs werken. De service kan altijd beter, maar het niveau is al goed."