DEN HAAG - De Consumentenbond wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat ingrijpen in de kabelbranche. De bond verdenkt de kabelbedrijven van prijsafspraken en heeft een klacht ingediend bij de NMa. De aanleiding is dat kabelbedrijf Casema per 1 augustus zijn tarieven verhoogt en branchegenoot UPC dat al in juli deed. De NMa en de post- en telecomtoezichthouder Opta zijn al bezig met een onderzoek naar UPC.

Casema noemde de aantijgingen van de Consumentenbond woensdag "ongefundeerde verdachtmakingen". Een woordvoerder stelde dat de tariefsverhoging nodig is om de dienstverlening te garanderen. "De tarieven zijn momenteel onvoldoende rendabel om nieuwe dingen te doen. Deze verdachtmaking van de bond is een hoop geschreeuw en heel ordinair."

Volgens de Casema-zegsman moeten de tarieven omhoog omdat anders de continuïteit van het bedrijf in het geding komt. "We zullen niet van de ene op de andere dag failliet gaan, maar echt gezond is Casema natuurlijk niet. We hebben al bijna de helft van het personeel moeten ontslaan."

De NMa heeft half juni een onderzoek afgerond naar de tarieven van Casema. Toen bleek dat deze niet excessief waren en dat het kabelbedrijf geen misbruik maakte van de economische machtspositie. Kort daarop kondigde Casema aan de tarieven voor de helft van de abonnees met gemiddeld 6,5 procent te verhogen per 1 augustus.

Deze verhoging is volgens de kabelaar ook nodig om de tarieven gelijk te trekken. "We leveren in 98 gemeenten en werken met negentig verschillende bedragen. Dat moet geharmoniseerd worden", aldus een woordvoerder van Casema. Eerst gaan de tarieven omhoog, volgend jaar gaan sommige abonnees minder betalen. Momenteel variëren de tarieven ongeveer tussen de 7 euro en 15,50 euro per maand. Eind volgend jaar moeten ze allemaal rond de 12,60 euro liggen.

De NMa zegt de tariefsverhoging kritisch te volgen. "We kunnen echter niet zeggen of we opnieuw de tarieven van Casema gaan onderzoeken." Wel is de autoriteit, samen met de Opta, bezig met een onderzoek naar de tariefsverhogingen bij UPC. "We buigen ons momenteel over de kwestie", aldus de woordvoerster.

Over de verhoging van UPC waren door SP-Kamerlid De Wit vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken Brinkhorst. Ook hij verwees in zijn antwoorden woensdag naar het onderzoek van de Opta en NMa.