RIJSWIJK - Een herschrijfbaar dvd-schijfje krijgt vanaf dinsdag een heffing, waardoor de prijs van een leeg plaatje in sommige gevallen verdubbelt. De heffing op in de winkel verkrijgbare lege dvd's komt op maximaal 1 euro.

De auteurswet zegt dat iemand van elk medium (film, muziek) één kopie voor eigen gebruik mag maken. De heffing op dvd-recordable's is opgelegd door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (Sont). Deze heffing is een vergoeding voor de auteurs (muzikanten, filmmaatschappijen) en de rechthebbende van multimediaproducten.

Plus en min r(w)

Een blanco dvd- (min) r(w) krijgt een heffing van 1 euro, terwijl de dvd+ (plus) r(w) met 50 eurocent wordt verhoogd. Een voorbespeeld dvd-romschijfje blijft gelijk in prijs. Ook heeft de overheid besloten om bestaande heffingen op CD-r(w), videotapes en opneembare mini-discs niet te verhogen.

De besloten heffing geldt tot eind volgend jaar. Daarna studeert Sont op een eventuele aanpassing van de tarieven.