DELFT - Onderzoeksinstituut TNO en ingenieursbureau Vialis oogsten veel succes met een nieuw computermodel dat exact uitrekent wat wijzigingen in verkeerssituaties voor effect hebben op het milieu.

Al tientallen gemeenten en overheden in binnen- en buitenland hebben het computerprogramma, dat in mei op de markt is gebracht, besteld of willen dat gaan doen.

Autoriteiten

Een zegsman van TNO heeft zaterdag een bericht daarover in De Telegraaf bevestigd. Onder de geïnteresseerden bevinden zich "bijna alle grote Nederlandse steden" en autoriteiten uit "onder meer Europa, Australië en Japan".

Het model Enviver koppelt voor het eerst kennis over uitstoot van diverse soorten voertuigen aan mogelijke veranderingen in verkeerscirculatieplannen, zoals een nieuw stoplicht of een extra rijbaan. Tijdens tienduizend laboratoriumtests werd de emissie van fijnstof, CO2 en NOx gemeten van allerlei soorten auto's en vrachtwagens onder verschillende omstandigheden.