DEN HAAG - Nederlanders kunnen tot eind augustus op internet hun mening kwijt over het Nederlandse landschap. De ministers Gerda Verburg (Landbouw, Natuur, Visserij) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) roepen iedereen op mee te doen aan een peiling en forum op de site van het ministerie van LNV.

De bewindsvrouwen willen daarmee zoveel mogelijk mensen betrekken bij de discussie over de toekomst van het Nederlandse landschap, lieten ze donderdag weten. Mensen kunnen ook fotomateriaal toevoegen om te illustreren hoe het wel of niet zou moeten.

Het forum is een initiatief van LNV en VROM en het Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij het landschap. De uitkomsten van de peiling worden gebruikt bij de Agenda Landschap, een visie van het kabinet op een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland.