DEN HAAG - De afdeling automatisering van de Tweede Kamer heeft een spamfilter ingeschakeld tegen protest-e-mails over de uitstel van het Kamerdebat over de beveiling van Pim Fortuyn. Een Kamerlid had geklaagd dat zijn mailbox vastliep door de protesten.

Dat ontdekte LPF-Kamerlid Kraneveldt woensdag. Zij heeft Kamervoorzitter Weisglas om uitleg gevraagd. Volgens haar is er op een internetforum een oproep geplaatst om protestmails naar het parlement te sturen. “Wij hebben die oproep niet geplaatst”, benadrukte zij. De LPF is het wel met de afzenders eens dat het debat niet voor de derde keer had mogen worden uitgesteld.

Op zich kan Kraneveldt zich voorstellen dat Kamerleden zich storen aan protestmails. Maar zij vindt niet dat de dienst automatisering dan zonder hun medeweten de elektronische postbus van álle parlementariërs kan filteren. Kamerleden kunnen ook een filter op hun persoonlijke mailbox plaatsen, suggereert zij. De LPF-vrouw wil graag zelf kunnen bepalen welke signalen er van de bevolking tot haar doordringen.

Kraneveldt heeft Weisglas gevraagd wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van het filter en wat daar de afspraken over zijn. ”Ik wil bijvoorbeeld ook weten of en wanneer zo'n filter weer uitgezet wordt en wie dat bepaalt.” Als plaatsvervangend lid van het presidium van de Kamer had ze juist woensdagochtend gevraagd of er niet iets zou kunnen worden gedaan tegen bepaalde e-mails. Toen was het antwoord dat dat niet zomaar kan voor alle e-mailpostbussen.

Overigens hebben de afzenders van het protest al een manier gevonden om het filter te omzeilen: ze sturen hun brief nu als attachement mee.