WASHINGTON - Openbare bibliotheken in de Verenigde Statenblijven verplicht filters op hun computers te installeren die hetbekijken van pornosites op internet onmogelijk maken. Dat heeft hetAmerikaanse hooggerechtshof maandag bepaald. De filters voorkomendat kinderen in bibliotheken die sites kunnen bezoeken.

Een lagere rechtbank in Philadelphia had eerder besloten datbibliotheken met de volgens de Children's Internet Protection Actuit 2000 verplichte filters de vrijheid van meningsuiting schenden.Het hooggerechtshof is het daar echter niet mee eens.

Volgens tegenstanders is de wet in strijd met de grondwet omdater sprake is van censuur. Ook vinden zij de selectie door defilters te streng, omdat ook educatieve informatie overbijvoorbeeld homoseksualiteit en borstkanker erdoor van decomputers in de bibliotheken worden geweerd.