STRAATSBURG - Europarlementsleden die zich bezighouden met de harmonisatie van Europese telecomwetgeving werden volgens Toine Manders (VVD) maandagavond overladen met agressieve e-mails.

"Momenteel zijn het er vijftig per uur. Schandalig", aldus de volksvertegenwoordiger maandag. Zijn medewerkers hebben hun handen vol aan het mailbombardement van inmiddels ruim duizend stuks sinds donderdag.

Méér rechten

De verzenders menen dat het parlement een voorstel aanneemt waarbij een provider hen afsluit als ze illegale muziek of een film downloaden. "Klopt niet", zegt Manders. "Het rapport is er juist op gericht consumenten méér rechten en bescherming te geven, zoals het recht op meer informatie over tarieven en leveringsvoorwaarden."

Wanbetaling

Volgens Manders kunnen internetaansluitingen volgens het gewraakte amendement alleen "bij wanbetaling of om redenen van nationale veiligheid onder strikte voorwaarden worden afgesloten". Manders ontkent ook dat het voorstel voorziet in het verplicht voorschrijven van bepaalde software voor internetgebruikers. Wel zouden internetproviders door de overheid verplicht kunnen worden om gratis "betrouwbare en gebruiksvriendelijke software te verstrekken om kinderen en andere kwetsbare groepen te beschermen tegen schadelijke inhoud."

Manders is blij dat de parlementscommissie interne markt het voorstel maandagavond heeft aangenomen.