BRUSSEL - De Europese Commissie keurt voorstellen van de Duitse regering goed om 141 miljoen euro te investeren in breedbandinternet op het Duitse platteland.

Volgens EU-commissaris Neelie Kroes zal de concurrentie tussen internetaanbieders verder worden versterkt door het Duitse beleid. Ze zegt dat de digitale kloof tussen het platteland en de stad in Duitsland een van de grootste is in de hele Europese Unie.

Het brengen van breedbandinternet naar dunbevolkte plattelandsgebieden is vaak commercieel niet aantrekkelijk. De financiële steun moet zorgen voor meer activiteiten van internetproiders.