DEN HAAG - Niet de politie maar de Algemene Inspectie Dienst (AID) moet op internet gaan rechercheren naar ontuchtige handelingen met dieren.

Dat maakte minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) woensdag bekend tijdens een debat met de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om ontucht en pornografie met dieren strafbaar te stellen.

Hirsch Ballin deed de mededeling namens zijn collega Gerda Verburg (Landbouw). De Partij voor de Dieren (PvdD), SP en VVD maken zich zorgen over de gevolgen van deze nieuwe activiteiten voor "de toch al behoorlijk onder druk staande AID".

De SP wil dat de AID wordt uitgebreid om deze extra taak goed te kunnen doen. Hirsch Ballin gaf geen garanties, maar stelde: "Zelfs als je de capaciteit uitbreidt, blijft het toch een kwestie van keuzes maken".

Aanvulling

Het wetsvoorstel is volgens Hirsch Ballin een zinvolle aanvulling op het coalitieakkoord waarin is afgesproken dierenmishandeling strenger te straffen. Harm Evert Waalkens (PvdA) toonde zich woensdag optimistisch, omdat de Kamer ondanks wat bedenkingen, wel hetzelfde doel nastreeft.

"Dit voorstel is niet de oplossing voor alle problemen rond dit thema, maar wel een stap in de goede richting." Partijen verschillen van mening over de vraag of seks met dieren het beste via het wetboek van strafrecht kan worden aangepakt of in de gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Strafbaar

Waalkens kwam met zijn wetsvoorstel omdat ontucht met dieren en handel in dierenporno nu alleen strafbaar is als er sprake is van dierenmishandeling of het dier aantoonbaar lijdt.

Het hebben of verspreiden van foto's of films van bestialiteit via bijvoorbeeld internet is nog niet strafbaar, omdat dergelijke afbeeldingen nooit apart strafbaar zijn gesteld.