DEN HAAG - Ons land telt ongeveer 1,6 miljoen mensen die niet met de computer kunnen omgaan, en zij doen zichzelf tekort. De helft van hen verricht betaald werk en deze mensen zouden al gauw zo'n 250 euro per jaar meer verdienen als ze de eenvoudigste vaardigheden onder de knie krijgen.

Maar ook de andere helft kan zijn voordeel doen met wat meer computervaardigheid. De consument kan zo'n 88 euro per jaar "verdienen" door bij beslissingen over de aankoop van spullen de computer te raadplegen.

In een actieprogramma van staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken, waarmee het kabinet heeft ingestemd, staat ook dat diverse groepen moeite hebben met het bijbenen van de digitalisering van de samenleving en zij dreigen zich daarvan buiten te sluiten.

Het gaat dan vooral om mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, laagopgeleiden, allochtonen en mensen van boven de vijftig.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven kampt met een tekort aan mensen die beter dan gemiddeld kunnen omgaan met de computer en ook kleine ondernemers worstelen vaak met een gebrek aan kennis en vaardigheden.

Een tekort aan echte specialisten doet zich voor bij bedrijven en overheid, vooral in het onderwijs en bij de politie.

Internationaal

Toch doet Nederland het internationaal gezien niet slecht. Na de Scandinavische landen heeft Nederland het hoogste aantal gebruikers van computers en internet in de Europese Unie.

En als het gaat om kennis en vaardigheden doen wij het als Nederlanders relatief goed bij gebruik van computers in het dagelijks werk en bij mensen die zich beroepshalve met de informatietechnologie bezighouden.

Koplopers

Het kabinet heeft dan ook de ambitie dat Nederland in 2015 tot de koplopers behoort bij het gebruik van nuttige toepassingen van de computer en nieuwe vormen van digitale dienstverlening.

Om computers slimmer in te zetten bij bedrijfsleven en overheid is voor de periode tot en met 2011 zo'n 54 miljoen euro uitgetrokken.