DEN HAAG - Exploitanten van energie-en kabelnetwerken dreigen met belastingaanslagen op dit bezit te worden opgezadeld, wellicht zelfs met terugwerkende kracht. Dit kan het gevolg zijn van een uitspraak van de Hoge Raad.

Het hoogste rechtscollege in Nederland bevestigde een uitspraak van een gerechtshof, dat ondergrondse netwerken als onroerend goed moeten worden behandeld. Dat betekent dat bij verkoop 6 procent overdrachtsbelasting moet worden betaald. Mogelijk kunnen de gemeenten er ook onroerendezaakbelasting (ozb) over heffen.

Kabelexploitanten als Casema en UPC, maar ook andere betrokkenen zoals de Belastingdienst studeren naarstig op de uitspraak van de Hoge Raad. Deze kwam als een verrassing omdat advocaat-generaal P. Wattel het college had geadviseerd het vonnis van het gerechtshof te vernietigen. De adviezen van de advocaat-generaal worden vaak gevolgd.

In de zaak waarin nu uitspraak is gedaan, ging het om de verkoop van een kabelnet in de gemeente Leusden. Het geschil waarom het draait is een uitvloeisel van de privatisering van netwerken. Vroeger waren deze in handen van (semi-)overheden die geen behoefte hadden aan verkoop ervan.