AMSTERDAM - Auteursrechtenorganisatie Norma begint een bodemprocedure tegen de Staat in de kwestie over het kopiëren van beeld en geluid op apparaten met een harde schijf.

Een kort geding begin dit jaar werd afgewezen. Norma eiste in dat kort geding, samen met artiesten Peter Blok, Ricky Koole en Carel Kraayenhof en de vakbonden Ntb en FNV Kiem, dat de minister van Jusitie snel vergoedingen zou regelen.

De organisatie ging in hoger beroep, maar begint nu ook nog eens een bodemprocedure.

Belangen

Mr. Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van Norma: "Tot mijn grote verbazing heeft de rechter het in zijn uitspraak met geen woord gehad over de belangen van rechthebbenden, zoals de aangeslotenen van Norma.

Onbevredigend

"Dat zijn toch de mensen om wie het in deze kwestie draait. Deze uiterst onbevredigende gang van zaken heeft ons doen besluiten naast een hoger beroep ook een bodemprocedure te beginnen. Het doel is een verklaring voor recht te krijgen, waarin wordt aangegeven dat het besluit van de minister een onrechtmatige daad is jegens de rechthebbenden bij Norma."

Kopieerheffing

Op veel lege media, zoals cd-roms en cassettebandjes, wordt in Nederland een toeslag geheven. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om artiesten een vergoeding te geven voor films en muziek die wellicht op de media wordt gekopieerd.

De branche pleit al langer voor uitbreiding van die kopieerheffing naar nieuwere media, zoals harde schijven, memorysticks en mp3-spelers.

Europees verband

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie is daar tegen. Het kabinet wil de eventuele uitbreiding van de heffing in Europees verband regelen.

Curatele

Hij stelde bovendien vorig jaar stichting Thuiskopie, die de geïnde gelden onder artiesten moet verdelen, onder curatele. De stichting bleek een grote achterstand te hebben bij de uitkering van de vergoedingen. Daarom verbood Hirsch Ballin de stichting voorlopig om de tarieven te verhogen, of de lijst met heffingplichtige voorwerpen uit te breiden.