DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie wil dat creditcards waarmee op internet kinderporno wordt aangeschaft, worden geblokkeerd. Hij gaat met de creditcardmaatschappijen praten om daarover afspraken te maken.

"Het is een manier om onmiddellijk in te grijpen", zei de bewindsman donderdag in het Radio 1 Journaal.

Virtueel

Aan het blokkeren van de creditcard komt geen rechter te pas. Zo gauw de politie merkt dat er met een kaart kinderporno is gekocht, kan deze virtueel worden doorgeknipt.

Een nieuwe card is moeilijk te krijgen, omdat de creditcardbedrijven gegevens met elkaar uitwisselen.

Het blokkeren van een kaart staat los van eventuele strafrechtelijke vervolging.

Overleg

Een woordvoerder van de minister zei te hopen dat het overleg met de banken en creditcardmaatschappijen voor de zomer kan beginnen. Daarbij zal gekeken worden wat er precies nodig is om de betaalkaarten te blokkeren.

Ook moeten er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de uitwisseling van gegevens.

Verdrag

Een en ander vloeit voort uit een verdrag van de Raad van Europa dat Hirsch Ballin vorig jaar oktober heeft getekend.

Op grond daarvan wordt het mogelijk om mensen te vervolgen die weloverwogen op internet naar kinderporno kijken zonder de beelden op de computer op te slaan. Vaak gebruiken mensen hun creditcard om daarvoor te betalen.

Justitie zou de creditcardgegevens vervolgens kunnen gebruiken om aan te tonen dat iemand zich bewust toegang heeft verschaft tot het materiaal. Het bezit van kinderporno is al strafbaar.

Door technische middelen is het echter mogelijk om ernaar te kijken zonder de beelden te downloaden.

Maatregelen

Op een congres in Amsterdam over digitale kinderlokkerij kondigde Hirsch Ballin donderdag meer maatregelen aan om kinderporno beter te kunnen bestrijden. Zo krijgt de politie een bovenregionaal rechercheteam dat zich hiermee gaat bezighouden.

Bij het Openbaar Ministerie komt bovendien een landelijk coördinerende officier van justitie kinderporno om de opsporing en vervolging van zaken op dit gebied te verbeteren.