ARNHEM - SIDN, de organisatie die domeinnamen registreert, heeft in 2007 een groei gerealiseerd van meer dan 509.000 .nl-domeinnamen.

Het totaal aantal .nl-domeinnamen bedroeg op 1 januari 2008 2.695.454, waarmee een nettogroei van 23 procent werd bereikt.

Deze cijfers staan in het jaarverslag 2007 dat SIDN dinsdag publiceerde. "De continue groei van het .nl-domein toont aan hoe onmisbaar het internet binnen onze samenleving is geworden", analyseert algemeen directeur Roelof Meijer van SIDN.

'Openheid'

"In de wereld van het internet vervullen wij een belangrijke en unieke rol. Daarvan zijn we ons terdege bewust en daarom streven we ernaar zo transparant mogelijk te opereren. Die openheid blijkt ook uit dit nieuwe jaarverslag, waarin we nog helderder onze behaalde resultaten, afgeronde projecten en onze visie op de ontwikkelingen in de markt uiteen zetten."