AMSTERDAM - Een Amerikaanse rechtbank heeft p2p-site Torrentspy een boete opgelegd van 110 miljoen dollar (72 miljoen euro). De site bood links aan waarmee films en tv-programma's kunnen worden gedownload.

Eind vorig jaar oordeelde de federale rechtbank in Los Angeles al dat de eigenaren van Torrentspy zich schuldig hadden gemaakt aan grootschalige schending van auteursrechten. De hoogte van de boete moest echter nog worden vastgesteld.

Naast de boete legde de rechtbank Valence Media, het bedrijf achter de site, bovendien een verbod op om nog enige activiteit te ontplooien die mogelijke copyrightschending faciliteert of bevordert. Torrentspy zelf is sinds eind maart uit de lucht.

Gegevens

Torrentspy werd eerder in het proces, dat in 2006 werd aangespannen door de Amerikaanse filmindustrie, opgedragen de activiteiten van zijn gebruikers te registreren, en de informatie desgevraagd over te dragen aan de autoriteiten. Daarop besloot de site Amerikaanse bezoekers voortaan te weren, zodat hun gegevens ook niet bewaard konden worden.

Bewijsmateriaal

Later bleek dat de beheerders van de site nadat Torrentspy was aangeklaagd doelbewust bewijsmateriaal hadden vernietigd. Zo verwijderden ze logbestanden van hun servers, verplaatsten ze downloadlinks naar een afgeschermd deel van het forum en gaven links naar films onopvallende namen.

Dat bracht de rechtbank in december tot zijn veroordeling. Concrete gevallen van copyrightschending konden door het optreden van Torrentspy weliswaar niet meer worden aangetoond, maar de rechter hield de site niettemin verantwoordelijk.