LONDEN - De Britse verzekeraar Accident, die deze week failliet ging, heeft het personeel per sms op de hoogte gesteld van de beëindiging van dearbeidsovereenkomst. In de Londense City was het ontslag van individuelezakenbankiers per sms al langer gebruikelijk, maar Accident komt detwijfelachtige eer toe het eerste massaontslag per sms te hebben afgehandeld.

Een groot deel van de 2400 werknemers van het bedrijf kon het ontslag afgelopenvrijdag op zijn mobiele telefoon lezen.

Velen van hen kwamen toch naar de inmiddels gesloten poorten van Accident omhun onvrede te uiten. “We zijn woedend over deze handelswijze. Het is zogevoelloos. Je staat even gek te kijken als je je ontslag op de mobieletelefoon leest”, zo zei een van de werknemers.