HILVERSUM - Het aantal meldingen van websites met kinderpornografie die vanuit Nederland worden verspreid, is explosief gestegen. Kreeg het Landelijk Meldpunt Kinderporno (LMK) in 2006 honderd van dergelijke meldingen, vorig jaar waren dat er zevenhonderd.

Dat zei Liesbeth Groeneveld van het LMK donderdagavond in tv-rubriek Nova.

Het gaat zowel om Nederlandse als buitenlandse sites. Het vanuit Haarlem opererende bedrijf Leaseweb blijkt in Nederland een belangrijke verspreider te zijn. Leaseweb beheert 11.000 servers die honderdduizenden sites verspreiden.

Directeur Con Zwinkels zei in Nova dat hij de inhoud daarvan niet kent en er dus ook niet van op de hoogte is dat zijn servers kinderporno verspreiden. Zwinkels zei dat hij er in het verleden wel mee te maken heeft gehad en dat hij in die gevallen direct actie heeft ondernomen.

Filter

Internetprovider UPC past sinds een jaar een filter toe, dat de toegang tot sites met kinderporno blokkeert. Dit filter blijkt echter gebrekkig te werken. Het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie, het WODC, onderzoekt de problemen met webfilters momenteel, aldus een woordvoerder. De resultaten daarvan worden vóór de zomer verwacht.

Minister Hirsch Ballin van Justitie verlaat zich bij de strijd tegen kinderporno niet alleen op webfilters, benadrukt de woordvoerder. Speciale units van het Korps Landelijke Politiediensten speuren actief naar verspreiders en gebruikers van kinderporno. Vorig jaar ondertekende Hirsch Ballin een verdrag van de Raad van Europa, dat moet uitmonden in verscherpte wetgeving ten aanzien van kinderpornoconsumenten.

Wetgeving

In de huidige wetgeving moeten gebruikers materiaal hebben gedownload om wegens bezit vervolgd te kunnen worden. In de nieuwe wet zal ook het kijken naar kinderporno via zogeheten 'streaming media' strafbaar worden gesteld.

In Nova zei Hirsch Ballin te schrikken van de door het LMK vastgestelde stijging van het aantal via Nederland verspreide sites. Volgens de bewindsman is daar een "specifieke verklaring" voor, "maar er is geen sprake van dat wij daarin berusten". De SP heeft naar aanleiding van de bevindingen in Nova een debat aangevraagd.

Het LMK brengt vrijdag zijn jaarverslag uit. Daarin staat ook dat het meldpunt vorig jaar in totaal 7500 meldingen heeft gekregen van internetgebruikers die op kinderporno zijn gestuit.