DEN HAAG - Een deel van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) komt online beschikbaar voor overheidsinstanties. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten op verzoek van minister Remkes van Binnenlandse Zaken.

Het is van belang dat overheidsinstanties snel kunnen beschikken over persoons- en adresgegevens uit de GBA. Zo kunnen Centra voor Werk en Inkomen hiermee beter fraude bestrijden, en is snelle toegang tot de administratie onontbeerlijk voor lik-op-stukbeleid door de politie.

Om dit mogelijk te maken, wordt een zogeheten landelijk raadpleegbare deelverzameling gemaakt, die alleen beschikbaar is voor geautoriseerde gebruikers. In deze deelverzameling zitten naam, adres, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum en sofi-nummer.