AMSTERDAM - Een voorlichtingsfolder die beweerde dat downloaden in Nederland 'meestal illegaal' is, zat er naast. Maar van opzet was geen sprake.

Dat antwoordt minister Hirsch Ballin van Justitie op Kamervragen van SP-Kamerlid Arda Gerkens. In de folder, bedoeld voor ouders en kinderen, viel te lezen dat "downloaden van muziek en films vanaf het internet meestal illegaal is". De Nederlandse wetgeving staat echter alleen uploaden van dergelijk materiaal zonder toestemming niet toe.

Volgens de bewindsman ging de verspreider van de folder, Digibewust, er ten onrechte van uit dat de in Europees verband opgestelde tekst in juridisch opzicht was afgestemd op de situatie in de verschillende lidstaten. De voorlichtingsinstantie controleerde daarom alleen of er geen taalfouten in de folder stonden voordat ze haar logo op de kaft liet zetten.

Hirsch Ballin is het niet eens met de eerste reactie van Digibewust. Die liet, nadat de fout in de media aan het licht was gekomen, aanvankelijk weten dat de regelgeving onduidelijk was, en dat het voorbarig zou zijn om de gewraakte passage als onjuist af te doen. Inmiddels heeft Digibewust de fout erkend.

Onafhankelijk

De minister benadrukt dat Digibewust de onjuiste passage niet expres heeft opgenomen. Gerkens wilde weten of de zin wellicht was afgedrukt "onder invloed van partners van Digibewust". Daaronder is bijvoorbeeld de NVPI, de belangenorganisatie van de Nederlandse entertainmentindustrie die zich al lange tijd hard maakt voor een wettelijk verbod op downloaden.

Hirsch Ballin laat echter weten dat de tekst afkomstig is van het Europese Insafe-programma. De onafhankelijkheid van Digibewust, een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties, is volgens hem gegarandeerd.