DEN HAAG - Overheden gaan in hun internetdiensten vaak te lichtzinnig om met de persoonsgegevens van burgers. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft daarom nieuwe richtlijnen opgesteld die moeten voorkomen dat kwaadwillenden bijvoorbeeld met het sofinummer van iemand aan de haal kunnen.

Overheden moeten volgens het CBP voorzichtiger zijn bij hun internetdiensten en meer rekening houden met de risico's die het online zetten van gegevens kan meebrengen. De Wet openbaarheid bestuur wordt regelmatig ten onrechte als argument gebruikt om privacygevoelige informatie via een website te verstrekken, stelt de privacywaakhond.

Waakhond

De zogenoemde Richtsnoeren, die eind april worden vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd, passen in de nieuwe strategie van het CBP. Dat wil haar softe imago van privacyidealisme kwijt en zich meer laten gelden als agressieve waakhond die ook optreedt bij overtredingen.

Chipkaart

In 2007 waren volgens het CBP de eerste resultaten zichtbaar van die hardere lijn. Zo hebben de samenwerkende openbaar vervoerbedrijven beloofd de persoonsgegevens van OV-chipkaartgebruikers beter te beveiligen en gaan Nederlandse banken hun klanten nu infomeren over wat er met hun rekeninggegevens gebeurt, zoals wanneer informatie wordt verstrekt aan de Verenigde Staten.

De vorig jaar door het CBP opgestelde richtlijnen voor het beschermen van persoonlijke gegevens op internet worden ook vaak geraadpleegd door internetgebruikers, zegt het college.