AMSTERDAM - Bijna driekwart van de Nederlanders zou er geen bezwaar tegen hebben als hun eigen e-mailberichten door de Nederlandse overheid worden gelezen, als dat gebeurt in de strijd tegen terrorisme of zware criminaliteit. Dat beweert bureau R&M Interactive na een onderzoek onder bijna vijfhonderd Nederlandse internetgebruikers.

Maar liefst 72 procent gaat akkoord met het aftappen van e-mail door de Nederlandse overheid. Aftappen door buitenlandse overheden kan op minder steun rekenen. Maar dan nog vindt de helft van alle Nederlandse internetgebruikers dat geen bezwaar.

Op zich is dat niet zo veel, omdat 94 procent van de ondervraagden al van mening is dat hun elektronische post door buitenlandse inlichtingendiensten worden gescreend.Twee op de vijf internetgebruikers (38%) denkt dat ook de Nederlandse overheid hun e-mail steekproefsgewijs aftapt.

Echelon

De bekendheid met het wereldwijde afluisternetwerk Echelon is betrekkelijk klein. Zo'n tachtig procent van de internetgebruikers geeft aan er nog nooit van gehoord te hebben of niet te weten wat het woord betekent.

Het eveneens omstreden en kersverse spionagesysteem Magic Lantern is voor 92 procent nog onbekend. Via Magic Lantern is het, naar verluidt, voor de FBI mogelijk om via internet een computerprogrammaatje te plaatsen op de computer van een verdachte en vervolgens alle handelingen op deze computer te volgen.

Slechts drie procent van alle internetgebruikers maakt wel eens gebruik van zogeheten encryptie-programma's waarmee e-mailberichten te versleutelen zodat aftappen bemoeilijkt wordt.