DEN HELDER - De Kustwacht waarschuwt mensen die gaan varen, niet alleen een mobiele telefoon mee te nemen. Uit het jaarverslag van 2002 dat de Kustwacht over enkele weken publiceert, blijkt dat er vorig jaar 10 procent van de ruim 3000 alarmmeldingen telefonisch bij het kustwachtcentrum in Den Helder binnenkwam. De meeste van deze meldingen betroffen mensen die alleen een mobieltje aan boord hadden.

Volgens een woordvoerder realiseren mensen zich vaak niet dat het bereik van een mobiele telefoon in open water weg kan vallen. "Een gsm is prima als je het thuisfront wil bellen om te zeggen dat iets later wordt. Maar een batterij kan op een ongelegen moment leegraken." Hij raadt schippers dan ook aan in ieder geval een marifoon aan boord te hebben.

Van de 3000 meldingen waren er bijna achthonderd vals. Volgens de woordvoerder ging het slechts in enkele gevallen om opzet. "Meestal weten mensen niet hoe ze de apparatuur moeten bedienen en drukken ze per ongeluk op de alarmknop."