AMSTERDAM - De mobiele telefoon nestelt zich steeds dieper in het sociale verkeer. Hetbelang van het mobieltje bij het onderhouden van sociale contacten, en daarmeeook bij het op een gezond peil houden van iemands gevoelsleven, blijkt uit eenrecente studie van het Henly Management Centre and Teleconomy.

De sentimenteleband die mensen met hun telefoontje hebben, blijkt zo sterk dat ze het ding alscruciaal beschouwen voor hun geestelijke gezondheid. In de leeftijdsgroep 25-34zegt maar liefst 46% van de ondervraagden niet zonder hun mobiel te kunnenleven. Eveneens 46% van de ondervraagden gebruikt zijn toestelletje om zichbeter te voelen of om zichzelf of vrienden te amuseren. 55% verdrijft deverveling ermee en 52% roddelt.

Bij het maken van een afspraak wordt sms door% geprefereerd boven een telefoongesprek. De onderzoekers onderscheiden driegroepen: de cyborgs, voor wie het mobieltje onderdeel van hun persoonlijkheidis en dan ook geen moment zonder kunnen, de `prosthetics`, die nog weten hoehet leven was zonder mobieltje en die het apparaat als welkome aanvullingbeschouwen, en de `connected but unattached`, die hun telefoontje alsnoodzakelijk kwaad beschouwen.