UTRECHT - De Kindertelefoon heeft donderdag een nieuwe website gepresenteerd, met een sterk uitgebreide chatdienst. Kinderen kunnen nu zeven dagen per week direct via internet hun vragen kwijt aan de medewerkers van de vrijwilligersorganisatie.

Uit onderzoek van de Kindertelefoon blijkt dat kinderen hun problemen liever op internet dan per telefoon bespreken, omdat ze zo een sterker gevoel van anonimiteit ervaren.

Groei

Het jaarlijks aantal chatverzoeken groeide dan ook, van 4000 in 2005 tot 21 duizend in 2007. Aan de andere kant daalde het aantal telefoongesprekken sterk.

In januari 2007 belden 30 duizend kinderen naar de Kindertelefoon. In dezelfde maand een jaar later waren dat er nog maar 16 duizend.