DEN HAAG - De Opta is aan handen en voeten gebonden als er niet snel een nieuwe telecommunicatiewet komt. Dat meldde de waakhond van de post- en telecommarkt woensdag bij de presentatie van zijn jaarverslag. De nieuwe wet, die vorig jaar is vastgesteld door de Europese Unie, moet uiterlijk 25 juli in Nederland zijn ingevoerd. Het is echter de vraag of dat wordt gehaald.

De nieuwe communicatiemarkten zijn gebaat bij een snelle toepassing van duidelijke regels, vindt de Opta. Om de tijd tot er een nieuwe wet is te overbruggen, staat er een Kabelwet op stapel. Deze 'noodvoorziening' wordt waarschijnlijk op korte termijn van kracht. De Opta krijgt daarmee meer bevoegdheden waardoor het analyses kan gaan maken van de markt, als voorschot op de nieuwe telecommunicatiewet.

Waar de Opta vooral problemen mee heeft, zijn de steeds langer durende processen voor de rechter. De doorlooptijd van zaken van de Opta bij de rechtbank in Rotterdam was vorig jaar gemiddeld twintig maanden. Twee jaar geleden was dat nog ongeveer zeven maanden.

De oorzaak daarvoor moet volgens Opta-directeur J. Arnbak worden gezocht in de opstelling van de monopolisten. Als de rechter een voor hen ongunstig oordeel velt, tekenen zij direct bezwaar aan. Die procedures duren ook weer maanden. "Zij hebben er baat bij zaken zoveel mogelijk te vertragen. Op die manier werkt de monopolist kleine bedrijfjes uit de markt."