AMSTERDAM - De bruto bestedingen aan advertenties in de media in Nederland bedroegen in 2007 ruim 6,1 miljard euro. Dit is een stijging van 8 procent (400 miljoen euro) ten opzichte van 2006.

Dit meldt Nielsen Media Research. "Alle mediumtypen noteerden een groei, behalve vaktijdschriften, bioscoop en nieuwsbladen. Opvallend was de afvlakking van de groei van advertenties op internet.

In 2006 werd er een groei van 36 procent genoteerd; in 2007 is deze groei gedaald tot 9 procent."

Dagbladen noteerden voor het eerst sinds drie jaar een bovengemiddelde groei en zagen de mediabestedingen toenemen tot ruim 872 miljoen (plus 12 procent). Ook radio zag de advertentie-inkomsten toenemen, tot ruim 535 miljoen ( plus 11 procent). Televisie noteerde een toename van 9 procent "en passeerde de grens van 3 miljard".