AMSTERDAM - Branchevereniging van internetproviders ISPConnect begint een onderzoek naar de registratie van numerieke Nederlandse domeinnamen. Bij de start van die registratie, donderdag, visten veel belangstellenden achter het net.

De registratie van de numerieke domeinen, internetadressen die louter uit getallen bestaan, begon donderdagmiddag om 12 uur. De eerste twintig minuten waren de systemen van SIDN, de stichting die het Nederlandse internetdomein .nl beheert, erg moeilijk bereikbaar voor providers die namens hun klanten een webadres trachtten te vast te leggen. Volgens SIDN-woordvoerster Lycke Hoogeveen ontvingen de servers van SIDN kort na 12 uur zo'n tienduizend verzoeken per seconde.

Toen de ergste storm was gaan liggen, bleken al 16 duizend numerieke domeinen te zijn vergeven, waardoor veel belangstellenden achter het net hebben gevist.

MijnAlbum

Volgens ISPConnect is een groot deel van die adressen vastgelegd door domeinkapers. Het bedrijf MijnAlbum, dat een online fotodienst uitbaat, heeft in totaal 2579 numerieke domeinen weten te registreren, waaronder 1604 van de domeinen tot en met 2100.nl.

Directeur Jappie Hoekstra van MijnAlbum zegt 35 servers te hebben ingezet om zoveel mogelijk domeinnamen vast te leggen. Daarmee waren 35 duizend euro en twee maanden voorbereiding gemoeid. Zo had zijn bedrijf veel meer capaciteit dan andere gegadigden.

Mobiel

Hoekstra denkt de numerieke domeinen vooral te gaan gebruiken voor mobiele toepassingen. "Een domeinnaam als 01.nl, die wij hebben bemachtigd, is op een telefoon veel gemakkelijker in te voeren dan bijvoorbeeld nu.nl."

Eerlijk

Hoekstra verwerpt de kritiek dat zijn bedrijf de registratieprocedure heeft gekaapt. "Het is allemaal eerlijk verlopen. We hebben 35 servers ingezet, maar er staat nergens dat dat niet mag. Ik zie geen enkel probleem."

Evaluatie

Dat vindt SIDN vooralsnog ook, zegt Hoogeveen. "Inderdaad hebben veel klanten moeite gehad om een verbinding te krijgen, maar het is niet onmogelijk geweest. MijnAlbum heeft ook niet als enige domeinen kunnen registreren." SIDN ziet voorlopig geen aanleiding voor verdere stappen. Wel wordt de procedure later deze week geëvalueerd.

Onderzoek

ISPConnect daarentegen is in onder zijn leden een onderzoek begonnen naar de gang van zaken. "Consumenten hadden de verwachting dat ze een goede kans maakten om hun favoriete nummers als .nl-domeinnaam te registreren en hebben dan ook in groten getale voorregistraties bij onze leden ingediend", aldus bestuurslid Robert Nieuwenhuijse. "Het feit dat zij feitelijk geen kans maakten om hun eigen numerieke .nl-domeinnaam bestaande uit een getal onder de 2100 te registreren, schaadt het vertrouwen in onze leden, de branche en de SIDN."