DEN HAAG - Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet, groeit nog licht. Inmiddels zit 83 procent op het wereldwijde computernetwerk, 6 procent meer dan vorig jaar. Tweederde (66 procent) doet op internet ook elektronisch zaken, een stijging van 7 procent. Bijna de helft (45 procent) van de ondernemingen heeft een eigen website en 17 procent is van plan er het komende jaar een op te zetten.

Dat blijkt uit een meting door het onderzoeksinstituut NIPO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, zo is vrijdag meegedeeld. Een eigen website leidt volgens het bedrijfsleven niet zozeer tot een hogere omzet maar vooral tot een grotere bekendheid van naam of produkt.

Vooral elektronisch betalen of telebankieren is populair. Driekwart van de bedrijven doet dat. Maar slechts 3 procent biedt de klanten de mogelijkheid om ook elektronisch te betalen. De helft van de ondernemingen koopt of verkoopt produkten via het internet. De voordelen van elektronisch zakendoen zijn tijdbesparing, minder kosten en minder administratieve rompslomp.

Eenderde ervaart moeilijkheden bij het elektronisch zakendoen. Dat komt vooral door gebrek aan kennis en vaardigheden.