AMSTERDAM - Zo'n 80 procent van de zakenmensen geeft de voorkeur aan communicatie met collega`s,zakelijke partners en klanten via e-mail. Dit blijkt uit onderzoek van de METAGroup onder 387 bedrijven. Besprekingen via de telefoon of bij vergaderingenscoorden opvallend minder goed.

META Group verklaart het stijgende gebruik van e-mail voor zakelijk gebruikdoor de steeds grotere geografische spreiding van bedrijven, hun dochters enhun partners, de immer groeiende mobiliteit, de noodzaak van snelleinformatieverspreiding en de vraag naar tastbare verslagen van vergaderingen.

Driekwart van de ondervraagden zegt meer onthand te zijn zondermailfaciliteiten dan zonder telefoon. Als redenen gaf 84 procent de flexibiliteit vane-mail correspondentie, 83 procent de mogelijkheid met meerdere partijen tegelijk tekunnen overleggen, 78 procent de mogelijkheid tot uitprinten van een verslag, 40 procentsnellere communicatie, 29 procent grotere productiviteit en 25 procent voordelen bijinternationale communicatie.

De belangrijkste redenen om de voorkeur aan detelefoon te geven waren: het is een persoonlijker medium, gemakkelijker op reisen onderweg en de communicatie is sneller.