DEN HAAG - Het snel toenemende gebruik van identificatiechips is voor het kabinet geen reden om de wetgeving rond privacy aan te scherpen.

"De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt voldoende bescherming en is passend bij deze nieuwe technische ontwikkeling," zei minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie woensdag tijdens overleg in de Tweede Kamer.

Zorgen

Hij slaagde er niet in de zorg bij PvdA, SP en ChristenUnie over RFID, Radio Frequency Identification, weg te nemen. RFID-chips worden niet alleen gebruikt in paspoorten, ov-chipkaarten en andere pasjes, maar ook in verpakkingen en produkten.

Gegevens op de chip kunnen alleen op heel korte afstand herkend worden door speciale apparaatjes.

Veiligheid

RFID wordt onder meer gebruikt op verpakkingen van medicijnen en voedsel om de veiligheid rondom deze produkten beter te kunnen waarborgen, maar ook garantiebepalingen en handleidingen kunnen vastgelegd worden op de chips, die onzichtbaar bevestigd kunnen worden op allerlei spullen.

Verwacht wordt dat binnenkort een half miljoen bedrijven in ons land gebruik maakt van deze techniek.

Voordelen

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft niet alleen oog voor de nadelen van de chips, maar ook voor de voordelen en wil nieuwe ontwikkelingen zeker niet frustreren.

Hij probeert in overleg met het bedrijfsleven te komen tot een systeem, waarbij de consument precies weet waar die aan toe is en zelf kan bepalen voor welke doeleinden de chip wordt gebruikt.

Marketingonderzoek

Ada Gerkens (SP) was sceptisch, want volgens haar kan de chip buiten medeweten van de consument gebruikt worden voor marketingonderzoek.

Mei Li Vos van de PvdA wil nadrukkelijker vastgelegd zien, dat alleen na uitdrukkelijke toestemming van de consument gebruik kan worden gemaakt van de RFID-chip.

Privacy

Cynthia Ortega van de ChristenUnie vindt dat het kabinet "andere belangen niet mag stellen boven het belang van privacy". CDA'er Jos Hessels en VVD'er Charlie Aptroot toonden zich tevreden met de aanpak van het kabinet.