UTRECHT - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dreigt op te gaan treden tegen zorgaanbieders die tegen de regels rekeningen sturen voor consulten per email. Alleen huisartsen en eerstelijnspsychologen mogen dat doen, maar uit onderzoek naar onlinezorgaanbieders blijkt dat meer medische beroepsgroepen e-mailconsulten in rekening brengen.

Dat heeft de NZa dinsdag laten weten. Zorgaanbieders via internet hanteren tarieven tot 125 euro per consult, terwijl het maximale tarief voor een onlinehuisarts 4,50 euro bedraagt. Voor psychologen gelden vrije prijzen.

Klacht

Maar ook een huisarts mag niet zomaar consulten via internet in rekening brengen. Dat consult moet wel duidelijk in de plaats komen van een normaal bezoekje aan de huisarts. Ook moet de patiënt bij de huisarts ingeschreven staan en mag het e-mailconsult niet het eerste contact over een bepaalde klacht zijn.

De NZa maakt niet bekend welke zorgaanbieders zich schuldig maken aan de onterechte rekeningen en om hoeveel geld het gaat. De toezichthouder heeft de boosdoeners nogmaals op de regels gewezen. Mochten ze na 1 juli nog steeds in de fout gaan, dan kan de NZa boetes gaan uitdelen.