DEN HAAG - Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft ingestemd met een plan van aanpak van internetbedrijven om mensen makkelijker te laten overstappen naar een andere aanbieder.

De PvdA-bewindsman denkt dat door deze "zelfregulering" een wettelijke aanpak niet nodig is.

Contract

Het plan voorziet erin, dat in het vierde kwartaal van dit jaar de nieuwe aanbieder de overstap van een klant volledig kan verzorgen, ook als het contract gebundeld is met telefonie- en tv-diensten.

In minstens 95 procent van de gevallen moet de overstap plaatsvinden op de afgesproken dag, met een onderbreking van de dienst met hoogstens 24 uur.

Consumentenbond

De consumentenbond laat weten het plan van Heemskerk als een 'belangrijke stap' te zien. "Hopelijk wordt de daad bij het woord gevoegd en blijft het niet bij holle beloftes," schrijft de bond in een persbericht.

Deadlines

De consumentenbond zegt alle in het plan van aanpak genoemde deadlines genoteerd te hebben. De belangenbehartiger gaat controleren of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Ook vindt de bond dat de aanbieders hun belofte dat de dienstonderbreking bij een overstap om maximaal 24 uur mag duren moeten vastleggen in een garantie. Als de overstap niet binnen die termijn kan worden geregeld vindt de bond dat daar iets tegenover moet staan voor de klant.