DEN HAAG - Het is de Tweede Kamer dinsdag in een spoeddebat niet duidelijk geworden of Microsoft voorgetrokken wordt bij een aanbesteding van nieuwe software voor pc's van de overheid.

Minister Wouter Bos van Financiën vindt van niet, maar zegde toe dat de Kamerleden in een besloten "briefing" nadere informatie krijgen en dat de aanbesteding eventueel aangepast kan worden.

In december oogstte staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) volop lof van de hele Tweede Kamer met een nota waarin regels worden gesteld aan het aankopen van software door de overheid.

Open standaarden

Bij gelijkwaardigheid van producten zou de overheid moeten kiezen voor software met open standaarden en open source. Dat zou de macht van Microsoft doorbreken, leiden tot kansen voor Europese bedrijven en ook nog eens tot lagere kosten voor de overheid.

Maar bij het project rond de pc's, GOUD, dat valt onder verantwoordelijkheid van Financiën, zou dat niet zijn gebeurd. De inschrijving sluit 20 februari.

In het spoeddebat, dat was aangevraagd door Ada Gerkens (SP), stelden Bos en Heemskerk dat bij de bekritiseerde aanbesteding van GOUD versie 1 wel degelijk rekening is gehouden met de nota.

Tussenstap

Het gaat om een "tussenstap", waarbij de nieuwe software nog geschikt moet zijn voor de bestaande omgeving, of wel de centrale systemen bij de ministeries. Wel wordt nu al de eis gesteld dat de nieuw aan te kopen producten via open standaarden te koppelen zijn aan nieuw te ontwikkelen centrale systemen.

Er wordt toe gewerkt naar GOUD versie 2 om te bereiken dat de werkplekken bij het Rijk in 2012 geheel gebaseerd zijn op open standaarden en waar mogelijk open source, waarbij ook de zogeheten broncode wordt prijsgegeven. Dat laatste geeft alle bedrijven een kans om de software verder te ontwikkelen.