AMSTERDAM - Bedrijven die betaalde sms-diensten aanbieden moeten zich vanaf 1 augustus 2003 houden aan een nieuwe gedragscode. De reden voor de gemaakte afspraken is het grote aantal klachten over berichtendiensten.

Voortaan moet in reclame duidelijk het totale bedrag worden vermeld dat de consument moet betalen voor een sms-dienst. Nu wordt vaak nog alleen de prijs per ontvangen berichtvermeld, terwijl ook berichten moeten worden verstuurd. Ook is voor veelklanten vaak niet duidelijk dat zij zich soms abonneren op een sms-dienst.

In de nieuwe afspraken staat dat mobiele bellers zich makkelijk weer moeten kunnenafmelden. Ook moet de klant voortaan een nieuw abonnement met kosten van meerdan 70 cent per ontvangen bericht eerst per sms bevestigen. Op de sites van demobiele belbedrijven komt alle informatie over tarieven en afmeldprocedures testaan, alsmede een helpfunctie en een geschillenprocedure.

Volgens een woordvoerder van de Consumentenbond moet de code ervoor zorgen dathet gros van de klachten verdwijnt. ‘Maar er zullen altijd louche partijendoorheen glippen. Eigenlijk zou er een wettelijke regeling moeten komen.’