AMSTERDAM - Het Rijk wil de overgang naar open bestandsformaten en open-sourcesoftware geleidelijk maken. Dat schrijft minister Bos van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding van de brief vormde ophef over de aanbesteding door Bos' ministerie van een project voor de inrichting van duizenden computerwerkplekken bij ministeries en andere Rijksdiensten. Uit vertrouwelijke documenten zou eerder deze week zijn gebleken dat de voorwaarden die het Rijk aan potentiële leveranciers stelt, er voor zorgen dat alternatieven voor software van Microsoft nauwelijks een kans maken. Zo moet voor het rechtenbeheer gebruik gemaakt worden van Active Directory.

Dat zou op gespannen voet staan met het Actieplan Open Standaarden van staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken), waarmee de Tweede Kamer onlangs instemde. Daarin is vastgelegd dat de overheid voortaan kiest voor open bestandsformaten, zoals OpenDocument, in plaats van gesloten formaten, waarvan de technische specificaties geheim zijn. Ook zou de overheid waar mogelijk voorrang geven aan open-sourcesoftware.

Tussenstap

Volgens Bos is de huidige aanbesteding echter slechts een tussenstap, waarbij aansluiting op bestaande systemen centraal staat. Wel zou In 2012 moet een nieuwe 'versie 2.0' van de standaardwerkplek in gebruik worden genomen, die wel geheel is gebaseerd op open standaarden.

Continuïteit

Een onmiddellijke overstap op open standaarden zou volgens de brief te grote risico's met zich meebrengen "met betrekking tot de betaalbaarheid, bestuurbaarheid en doorlooptijd van het project. Bovendien zou de continuïteit van de dienstverlening ernstig in gevaar komen."

Niet alle Kamerfracties nemen genoegen met die uitleg. Een verzoek van de SP om een spoeddebat over de kwestie kreeg steun van de PVV. Het debat vindt komende week plaats.