AMSTERDAM - Ongeveer 57 procent van de Nederlanders ouder dan zestien surft wekelijks op het internet. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau NFO Trendbox. Eind vorig jaar was dat nog net meer dan de helft (51 procent). Volgens het bureau maken voornamelijk mannen meer gebruik van het internet.

De cijfers komen uit een doorlopend onderzoek, dat het bureau sinds 1995 onder 40.000 Nederlanders ouder dan zestien jaar houdt. De groei in internetgebruik volgt op een periode waarin het aantal surfers nagenoeg gelijk bleef. De laatste zes maanden van vorig jaar zei steeds ongeveer de helft van de ondervraagden minimaal eens per week websites te bezoeken. Volgens de onderzoekers kan het gebruik zijn gegroeid, doordat het steeds makkelijker wordt een snelle verbinding (bijvoorbeeld adsl) te krijgen.

Nederland behoort met het aantal internetters tot de top in Europa. Het ligt ongeveer gelijk met Scandinavische landen. Het land met gemiddeld de meeste internetters, Finland, ligt volgens Trendbox nog voor, maar Nederland komt steeds dichterbij. Met de groei van het gebruik neemt ook de angst voor virussen en misbruik toe, ontdekten de onderzoekers. Volgens de cijfers heeft de helft van de internetters wel eens te maken gehad met een computervirus.

Bijna een op de vijf (17 procent) durft om die reden bepaalde zaken op internet niet meer te doen. Van deze groep opent 53 procent geen e-mails van onbekenden, doet 9 procent geen geld- of bankzaken via de digitale snelweg en durft 19 procent niets meer van het net te downloaden.

Online bankieren

Overigens nam het online bankieren ondanks de groeiende angst toe. Circa 36 procent van de Nederlanders doet tegenwoordig wel eens geldzaken via internet. Vorig jaar was dat 31 procent.