DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft maandag persbureau Novum veroordeeld voor het stelselmatig inbreken in de computer van concurrent het Algemeen Nederlands Persbureau.

De rechters legden Novum daarvoor een boete van 4000 euro op, waarvan 2000 voorwaardelijk. Het rechtscollege veroordeelde ook voormalig hoofdredacteur M. van de H. en oud-directielid J. R. voor hun betrokkenheid. Zij hebben ieder een boete van 2000 euro (waarvan 1000 voorwaardelijk) gekregen.

Computervredebreuk

Volgens de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) bewezen dat Novum zich heeft schuldig gemaakt aan computervredebreuk. Novum heeft zich zonder toestemming toegang verschaft tot de afgeschermde nieuwsberichten van het ANP. Het managementteam van Novum heeft volgens de rechtbank "willens en wetens ingestemd met deze gedragingen".

De inbraak gebeurde in twee periodes, van 24 oktober 2002 tot en met 31 oktober 2003 en 1 april 2004 tot en met 13 oktober van dat jaar.

Het OM had een boete geëist van 11.250 euro voor het persbureau en voorwaardelijke taakstraffen van tachtig uur tegen de voormalige hoofdredacteur en de directeur.

Hoger beroep

Novum gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Een medewerker beschikte over het wachtwoord van het systeem doordat hij voor zijn indiensttreding bij Novum bij een ANP-klant werkte. Volgens Novum heeft die medewerker de gegevens doorgegeven aan collega's, maar waren de hoofdredactie en de directie niet op de hoogte van de toegang tot het ANP-systeem.

De inzage in het systeem van het ANP werd volgens Novum alleen gebruikt om te kijken hoe de berichtgeving van het jonge persbureau zich verhield tot die van de concurrent. Nooit werden artikelen of delen daarvan gestolen van het ANP, zegt Novum.

Plakjes cake

Voor zover de inhoud van teksten van de twee persbureaus overeenkwam, is dat volgens Novum te verklaren doordat dezelfde bronnen werden gebruikt. "Want 157 plakjes cake zijn nu eenmaal 157 plakjes cake", liet Novum daarover in 2004 in een verklaring weten.