AMSTERDAM - Internetproviders moeten filters instellen waarmee het illegaal uitwisselen van games en muziek kan worden voorkomen.

Dat zegt de Nederlandse belangenbehartiger van de entertainmentindustrie NVPI. Providers moeten overgaan tot het instellen van filters waarmee voorkomen kan worden dat internetgebruikers zich daaraan bezondigen.

De NVPI schaart zich daarmee achter een donderdag uitgekomen rapport van de internationale koepelorganisatie IFPI.

Bij de presentatie van het rapport sprak de voorzitter van die organisatie de woorden: "Er is maar een moment voor internetproviders om hun verantwoordelijkheid voor het beschermen van content te nemen en dat is nu."

Paal en perk

In het rapport (PDF) doet de IFPI een oproep aan internetproviders om 'paal en perk' te stellen aan piraterij door filtertechnieken toe te passen.

De IFPI voelt zich gesterkt door een uitspraak van de Belgische rechter die internetprovider Scarlet (voorheen Tiscali) er toe verplichtte om het internetverkeer van haar gebruikers te gaan filteren.

Die uitspraak was de uitkomst van een proces dat het Belgische equivalent van de BUMA, SABAM, aanspande tegen de provider. Scarlet is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Doorgeefluik

Niels Huijbregts van internetprovider XS4ALL zegt dat het bedrijf zichzelf vooral als een doorgeefluik ziet en niet als een poortwachter. "Dat is primair geen taak die bij het bedrijfsleven hoort."

Verder zegt hij dat de provider goede ervaringen heeft met een klachtenprocedure die ze heeft ingesteld. Als een belanghebbende het idee heeft dat er inbreuk wordt gemaakt op een recht dan probeert de provider te bemiddelen. "Wij spelen die klacht dan anoniem door naar de gebruiker en die kan daar dan op reageren. Die eventuele reactie sturen wij dan weer door naar de klager."

Volgens hem is in een heleboel gevallen de klacht al voldoende om het misbruik te doen stoppen.

Hoewel de procedure goed lijkt te werken wordt er niet veel gebruik van gemaakt. Huijbregts roept partijen dan ook dat wel te gaan doen.

Willen

Woordvoerder van de NVPI Wouter Rutten stelde donderdag tegenover Webwereld dat internetproviders in Frankrijk wel al meewerken aan filtertechnieken. Ook zegt Rutten dat providers nu ook al spam kunnen filteren en dat het een kwestie van willen is om de technieken aan te wenden tegen 'illegaal dataverkeer'.

Huijbregts: "Of filteren mogelijk is of niet, doet er niet toe. Wij willen geen poortwachter zijn."

De belangenbehartiger van de internetproviders, ISPConnect laat bij monde van vice-voorzitter Steven Ras weten dat een klachtenprocedure als die van XS4ALL op dit moment goed aansluit bij de Nederlandse wetgeving.

Blokkeren

"Een provider is in beginsel niet aansprakelijk voor de opgeslagen gegevens," zegt hij. Na een verzoek van een rechtenhebbende moet de provider beoordelen of het om onrechtmatige gegevens gaat. "Als dat zo blijkt te zijn moet de provider overgaan tot het verwijderen of blokkeren van de bestanden."

Ras merkt daarnaast op dat filteren als een vorm van selecteren gezien kan worden. "In Nederland zijn internetproviders niet aansprakelijk voor het internetverkeer, mits ze het verkeer niet filteren. Als dat nu gaat gebeuren zouden ze volgens de huidige Nederlandse wet wel aansprakelijk zijn."