GRONINGEN - Om meer mensen aan het werk te helpen en de vele vacatures te vervullen moeten uitzendbureaus, Centrum voor Werk en Inkomen en uitkeringsinstituut UWV de arbeidsbemiddeling over een andere boeg gooien.

Werkgevers komen meer via internet in contact met nieuwe werknemers die ze nu niet kunnen of willen vinden, zoals ouderen, langdurig werklozen en vrouwen die vooral kiezen voor de zorg voor hun kinderen.

Computerschermen

Zo opent uitzendbureau Tempo Team in Groningen vrijdag de eerste vestiging die is omgebouwd in digitale stijl om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

In plaats van een etalage die is volgeplakt met vacatures op papieren A4'tjes, worden sollicitanten gelokt met computerschermen, waarop meer informatie over het werkaanbod te vinden is.

Vacaturesites

Volgens directeur Peter Hulsbos van Tempo Team oriënteert nu circa 60 procent van de werkzoekenden die zijn vestigingen binnenkomen, zich eerst op internet. Voor de rest is het gesprek met de intercedent van het uitzendbureau de eerste stap naar werk.

Wat volgens hem vooral anders wordt in het nieuwe uitzendconcept is betere informatie over de werkgever: wat houdt het werk in, wie worden je collega's en wat is de bedrijfscultuur?

Uit het jaarlijkse Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek bleek onlangs dat mensen bij het vinden van een baan vacaturesites als belangrijkste bron noemen. Daarna volgens kranten, netwerk, open sollicitatie en interne vacatures.

Ongeveer een kwart noemt het CWI en uitzendbureau als belangrijkste oriëntatiebron.

Mismatch

Koepelorganisatie in de uitzendbranche ABU maakt zich geen zorgen. Jaarlijks worden volgens de ABU 730.000 uitzendkrachten naar 1,3 miljoen banen bemiddeld. Bijna 200.000, ofwel 27 procent, allochtoon, is daarvan 45-plus, gehandicapt of langdurig werkloos.

Zij hebben volgens ABU-directeur Aart van der Gaag altijd behoefte aan een bemiddelaar en werkgevers hebben in bepaalde sectoren altijd problemen om personeel te vinden.

Hulsbos van Tempo Team stelt dat zowel een lasser met veel diploma's die de banen voor het uitkiezen heeft, als een oudere arts die minder uren wil werken, nog altijd bij hem in het uitzendbureau snel een baan hoopt te vinden.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst bovendien op een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod.

Bestanden

"Werkgevers stuiten meer en meer op de harde kern van moeilijk bemiddelbare werklozen", aldus VNO-NCW. Daardoor worden uitzendbureaus volgens werkgevers juist van groot belang. Niet alleen in bemiddeling, maar ook in het opleiden van werknemers. CWI, UWV en gemeenten moeten daarbij "bruikbare bestanden" leveren van hun werkzoekenden.

Vooronderstellingen

Theo Groen van Bureau Prisma & Partners heeft in opdracht van de Stichting Instituut GAK internationaal onderzoek gedaan naar technologieën in de arbeidsbemiddeling.

Hij stelt dat naast sites als de nationalevacaturebank.nl arbeidsbemiddelaars nodig blijven om teleurstellingen voorkomen, omdat het vaak bij een sollicitatiegesprek plotseling niet blijkt te klikken door verkeerde vooronderstellingen bij werkgevers en werkzoekenden.

Nieuwe technieken kunnen volgens Groen de overheid vooral helpen doelgroepen, zoals werklozen en gehandicapten, meer aan de slag te krijgen.

Met geautomatiseerde processen kunnen groepen mensen onder de aandacht worden gebracht bij werkgevers die normaliter niet eerste keus waren, maar door goede informatie over wensen van de sollicitant en eisen voor de vacature toch bij elkaar blijken te passen.