EEMNES - Voor altijd verlost van vervelende spam- en virusberichten in je inbox. Aernoud de Vries, oprichter van Port O'Mail, denkt de oplossing te hebben: Betalen voor het versturen van e-mail.

"Port O'Mail bestrijdt spam bij de bron. Spammers maken misbruik van het feit dat zij grote hoeveelheden e-mail gratis kunnen versturen. Door e-mail betaald te maken, al is het maar voor een cent, zijn spammers niet langer geïnteresseerd."

Een Port O'Mail e-mailadres is gratis aan te vragen. Vervolgens moet iedereen die naar dit adres een e-mail stuurt een eurocent betalen aan de ontvanger.

De ontvanger mag twintig mensen op zijn 'witte lijst' plaatsen; zij hoeven niet te betalen. De eigenaar van het mailadres kan het geld zelf innen of een goed doel kiezen waar de centen naar toe gaan.

Rekening

Verzenders die niet over een Port O'Mail-adres beschikken krijgen direct een e-mail terug dat zij een bericht versturen naar een betaald e-mailadres met een verzoek te betalen. Dat kan via iDeal, Paypal of creditcard. Wanneer de verzender weigert te betalen, kan de Port O'Mail-gebruiker ervoor kiezen eenmalig voor die verzender te betalen.

"Zelfs als een spammer een account bij Port O'Mail zou openen is spam uitgesloten, omdat het aantal berichten dat tegelijkertijd via het systeem verstuurd kan worden, gelimiteerd is.

Virussen

Het systeem controleert daarnaast alle binnenkomende mail op virussen. Hierdoor is het ontvangen van besmette e-mail eveneens nagenoeg uitgesloten. Dit wordt nog eens versterkt doordat de meeste virussen via spam worden verspreid", aldus De Vries.

Port O'Mail is sinds begin januari operationeel. Enkele honderden particulieren hebben inmiddels een Port O'Mail e-mailadres.

Postzegel

Het idee is overigens niet nieuw. Microsoft-oprichter Bill Gates stelde bijvoorbeeld in 2004 al eens voor om een 'postzegel' voor e-mail in te voeren.

Verschillende initiatieven in die richting kregen echter tot dusverre weinig voet aan de grond. Consumenten bleken doorgaans niet bereid om te betalen voor een dienst die eerder gratis was, of vinden de procedure te ingewikkeld of te tijdrovend.

'Jatwerk'

Ook in Nederland waren al eerder ideeën voor betaalde email. Eigenaar van Emaildome.com Tim Wijnen beschuldigt De Vries van Port O'Mail zelfs van ordinair jatwerk: "Het is gewoon een vuile dief".

Wijnen is van mening dat Port O'Mail zodanig op zijn dienst lijkt dat patentrecht geschonden wordt.

De Vries zou in een sollicitatieprocedure ruimhartig inzage gehad hebben in de stukken die aan het concept van Emaildome ten grondslag lagen.

Beslag

Vervolgens zou De Vries exorbitante eisen hebben gesteld ten aanzien van zijn baan. Aan die eisen wilde Wijnen niet tegemoet komen waardoor de samenwerking eindigde.

Wijnen dreigt nu beslag te laten leggen op het bedrijf en de woning van De Vries.

De eigenaar van Port O'Mail zegt geschokt te zijn door deze reactie van zijn concurrent. Hij zegt destijds juist te zijn uitgenodigd door Wijnen om in zijn bedrijf te komen werken.

Patent

Van jatwerk is volgens De Vries geen sprake: "Ik heb een patentbureau laten uitzoeken of zijn plannen door konden gaan. Wijnen heeft destijds een patent verkregen in afwachting van een Europese octrooiaanvraag. Volgens het bureau zou die nooit gehonoreerd worden omdat een Franse aanvraag jaren eerder ook al afgewezen werd."

Daarnaast zegt De Vries dat de concepten wezenlijk verschillen.